• 0269837764
  • office@dasmedias.ro
  • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

Anunţ

Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unui post temporar vacant de infirmier la Creşa 2, Serviciul Creşe Asistenţă Medicală Unităţi de Învăţământ.      

         Concursul se va desfaşura la sediul din Piaţa C.Coposu nr.3 astfel:

                – în data de 03.12.2013      – interviu

        Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

             – să fie cetăţean român ;

             – să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei ;

             – să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite contra umanităţii .

              Condiţii specifice:

         – studii medii

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde :    

         cerere de înscriere;

         curriculum vitae;

         copia actului de identitate;

         copie a actelor de studii;

         copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă ;

         cazierul judiciar;

         adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

         declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi contra umanităţii;

–    aviz psihologic pentru angajare.

 Dosarele se depun la sediul  Direcţiei de Asistenţă Socială  Mediaş , P-ţa C. Coposu nr. 3,  până   la  data de 04.11.2013  ora  13.00 ( resurse umane ) .

    Relaţii suplimentare se pot obţine de  la sediul Direcţiei de Asistenţă  Socială Mediaş  sau  la  telefon  0269/803866  ( resurse umane) .

 Director executiv

CONEA MIHAELA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut