• 0269837764
 • office@dasmedias.ro
 • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

Centru comunitar medico social

Activitatea de asistență medicală comunitară este esențială pentru asigurarea accesului populației vulnerabile la servicii de sănătate, în special la servicii preventive, precum și la serviciile din pachetul minim de la nivel comunitar.

Are următoarele atribuții specifice:

 • activitate de teren – depistarea activă a cazurilor neînscrise pe listele medicilor de familie, în special a gravidelor şi copiilor;
 • activitate medicală curativă – pachet minimal de servicii medicale acordate pacienţilor care nu pot dovedi calitatea de asigurat;
 • activitate profilactică – depistarea focarelor de boli transmisibile, luarea în evidenţa a copiilor neînscrişi pe listele medicilor de familie pentru a fi incluşi în programele de imunizări;
 • supravegherea stării de sănătate a populaţiei din zonele rurale în care nu există medic, din zonele greu accesibile, datorită particularităţilor geografice sau datorită condiţiilor grele de muncă;
 • raportarea cazurilor sociale depistate către serviciile sociale din subordinea autorităţilor locale pentru a beneficia de protecţie socială.

RAPORT ACTIVITATE CENTRUL DE ZI PENTRU COPII

PROGRAM DE FUNCTIONARE AL CENTRULUI DE ZI

PROGRAM ACTIVITATI CENTRUL DE ZI PENTRU COPII

MISIUNEA CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII

Pliant Centrul de zi pentru copii

Serviciul social „Centrul de zi pentru copii”, cod serviciu social 8891CZ-C-II, înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția de asistență socială Mediaș, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 002965, deţine Licenţa de funcţionare provizorie nr.1671

Scopul serviciului social „Centrul de zi pentru copii” este de a oferi asistență gratuită în timpul zilei copiilor aparținând grupei de vârstă aferenta cls I-VIII care provin din familii cu probleme socio-economice, de a preveni abandonul și prevenirea separării copilului de familie, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională pentru copii, cât si a unor activități de sprijin, consiliere și educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire unul sau mai mulți copii.

Astfel, serviciile oferite copiilor vor consta în:

 • îngrijire pe timpul zilei – existența unui program zilnic organizat, elaborat în funcție de nevoile și particularitățile fiecărui copil în parte;
 • acordarea mesei – în funcție de numărul de ore petrecute în centru se asigura hrana, zilnic fiind asigurată masa de prânz;
 • asistență medicală primară;
 • activitați educaþionale (meditații, supraveghere, suport în efectuarea temelor și învățarea lecțiilor);
 • activități de recreere și socializare;
 • activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, igiena personala și stil de viată sănătos;
 • consiliere psihologică – oferită copiilor la nivel individual și de grup;
 • orientare școlară și profesională etc.

Centrul de zi va avea o capacitate de 30 de copii care frecventează o unitate de învățământ și care provin din familii în risc de sărăcie și excluziune socială care locuiesc în comunitatea marginalizată. Centrul de zi pentru copii va funcționa 5 zile/săptămână, 4 ore/zi, după programul de școală (în perioada școlii) și în prima parte a zilei (în timpul vacanțelor).

Educator Pal Daniela tel. 0369/418562

Activitatea desfașurată în cadrul Centrului va fi destinată unor largi categorii de beneficiari: copii, tineri, adulți, persoane de vârsta a treia, persoane cu preferințe pentru anumite abilități creative, persoane cu diverse dizabilitați etc. , în vederea satisfacerii cerințelor acestora privind recreerea, socializarea și petrecerea în mod plăcut a timpului liber.

Centrul este o oportunitate pentru tinerii care trăiesc în municipiul Medias, serviciile și activitățile fiind orientate în scop creativ, recreativ, educativ, de socializare, de dezvoltare a personalității și dobândirea autonomiei personale.

În cadrul acestui centru se vor desfășura urmatoarele activități: activități sportive și ateliere de creație.

Prin desfasurarea acestor tipuri de activități de socializare și de petrecere a timpului liber beneficiarii își canalizează eforturile spre activități sportive și de dezvoltare personală, având un impact benefic asupra modului de viață și a sferei relaționale a acestora.

Sari la conținut