• 0269837764
 • office@dasmedias.ro
 • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

Creşa

Creşa din cadrul D.A.S. Mediaș,  se afla în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială, oferă servicii  specializate cu caracter social, medical, educaţional pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 0 luni şi 4 ani.

Orar de funcţionare – program zilnic între orele 6,00 – 16,00

Misiunea Creşei este de a asigura servicii de îngrijire, supraveghere a copiilor care frecventează creşa şi a dezvolte programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor acestora.

Beneficiarii de servicii acordate de creşe sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Mediaş sau sat aparținător Ighișul Nou cu vârste cuprinse între 0 luni şi 4 ani.

Obiectivele Creşei sunt :

a) să acorde servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor cu vârste cuprinse între 0 luni şi 4 ani ;
b) să dezvolte un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţile copiilor cu vârste cuprinse între 0 luni şi 4 ani ;
c) să supravegheze, să menţină starea de sănătate şi de igiena a copiilor şi să acorde primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz ;
d) să asigure  nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare ;
e) să colaboreze cu familiile copiilor care frecventează creşa şi să realizeze o relaţie de parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în vederea respectării interesului copilului ;
f) să ofere consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor ;
g) să contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi ;
h) să asigure baza tehnico-materiala necesară activităţilor  de dezvoltare a deprinderilor şi abilitaţilor copiilor cu vârste cuprinse între 0 luni şi 4 ani;

Principiile care stau la baza activităţii Creşelor sunt :

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, egalitatea şanselor şi nediscriminarea ;
b) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului ;
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului ;
d) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare ;
e) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale ;
f) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea  drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti ;
g) primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului ;
h) îmbunătăţirea continuă a calităţii ;

Admiterea în creşă se face  pe baza unui dosar care va conţine următoarele acte:

  1. cerere adresată D.A.S. Mediaş      Descarcă  Cerere
  2. copii după actele de identitate:- copil/ părinţi/ reprezentanţi legali
  3. acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea (aviz epidemiologic)
  4. în cazul în care copilul are antecedente medicale patologice, la intrarea în colectivitate se impune şi opinia medicului cu privire la posibilitatea menţinerii stării de sănătate a copilului respectiv (ex.Tulburări de metabolism ca şi fenilcetonuria, sau boli ca şi epilepsia, etc)
  5. examenul coproparazitologic şi coprocultura al copilului
  6. adeverinţa cu vaccinările copilului
  7. adeverinţa de la locul de muncă mama/tata
  8. sentinţa de divorţ/ copie certificat deces, unde este cazul
  9. decizie de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, dacă este cazul
  10. adeverinţa de la unitatea de învăţământ frecventată la forma de zi, dacă este cazul
  11. clinic sănătos pentru ambii părinţi
  12. copie xerox exudat faringian

 

În vizită la cea mai nouă creșă din Mediaș – citeste articolul

Mai multe detalii si o galerie de imagini gasiti in linkul: https://www.cresa3medias.ro/galerie-imagini/

Sari la conținut