• 0269837764
  • office@dasmedias.ro
  • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

Carta drepturilor beneficiarilor

C A R T A
DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR BENEFICIARILOR SERVICIILOR ŞI BENEFICIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Drepturile beneficiarilor sunt :
– Dreptul la serviciile şi beneficii de asistenţă socială de calitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu resursele umane, financiare şi materiale de care dispune serviciul .
– Dreptul de a fi trataţi fără discriminare pe bază de etnie, sex, religie, opinie sau categorie socială sau orice altă circumstanţă personală sau socială, precum şi dreptul de a li se garanta demnitatea şi intimitatea .
– Dreptul de a fi informaţi asupra drepturilor fundamentale şi a măsurilor legale de protecţie, asupra condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru a le obţine , asupra situaţiilor de risc .
– Dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale şi acordarea prestaţiilor sociale precum şi în ceea ce priveşte intervenţia asupra propriei persoane .
– Dreptul de a li se asigura păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite.
– Dreptul de a participa la evaluarea serviciilor şi prestaţiilor sociale primite, direct sau prin reprezentantul legal ,acolo unde este cazul .
– Dreptul de a participa la stabilirea obiectivelor şi priorităţilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor sociale oferite. .
– Dreptul de a li se promova şi disemina o imagine pozitivă.
– Dreptul ca informaţiile ce li se aduc la cunoştinţă să fie exprimate într-un limbaj clar respectuos , cu minimalizarea terminologiei de specialitate dacă nu sunt buni cunoscători ai limbii române sau dacă nu au capacitatea de a asimila informaţia .
– Dreptul de a adresa sesizări, reclamaţii sau de se adresa instanţei judecătoreşti competente pentru soluţionarea litigiilor în legătură cu acordarea serviciilor sau prestaţiilor sociale dacă beneficiarul serviciului social se consideră nedreptăţit de furnizarea acestora .
– În interesul beneficiarului, serviciul poate transmite altor parteneri implicaţi în soluţionarea cazului respectiv, informaţii referitoare la beneficiar, numai cu acordul acestuia sau reprezentantului legal, precum şi cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare .
– Dreptul de fi cunoscute procedurile aplicate în evaluare lor, familiilor sau reprezentanţilor legali .
– Dreptul de a cunoaşte rezultatele evaluării activităţilor realizate în parteneriat anual .
– Dreptul de a li se asigura în procesul de furnizare a serviciilor demnitatea , autodeterminarea , autonomia în gestionarea propriilor bunuri precum şi dreptul la demnitate personală .
– Dreptul de a cunoaşte prevederile Codului de Etică, ale cărui prevederi principale vizează respectarea demnităţii beneficiarilor şi a familiilor sau reprezentanţilor legali şi protejarea acestora împotriva eventualelor riscuri .
– Dreptul de a participa la activităţile organizate de S.P.S.S.Mediaş cât şi la cele din cadrul comunităţii .

Obligaţiile beneficiarilor sunt :
– Obligaţia de a cunoaşte tipul serviciilor şi beneficiilor de asistenţă socială acordate de D.A.S. Mediaş .
– Obligaţia de a avea o atitudine de respect faţă de personalul direcţiei .
– Obligaţia de a furniza informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică, necesare potrivit prevederilor legale .
– Obligaţia de a comunica orice modificare în legătură cu situaţia personală şi familială care poate determina dreptul la un serviciu sau la o prestaţie socială .
– Obligaţia de a participa activ la procesul de furnizare a serviciilor sociale , pentru a depăşi situaţia de dificultate în care se află .
– Obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta identitatea şi statutul profesional al persoanelor care răspund de acordarea serviciilor şi prestaţiilor sociale .
– Obligaţia de a promova şi disemina o imagine pozitivă a serviciilor şi prestaţiilor sociale de care a beneficiat .

Sari la conținut