• 0269837764
 • office@dasmedias.ro
 • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

Protecția copilului

Scop
Prevenirea separării copilului de familie, urmărirea evoluţiei  dezvoltării copilului şi al modului în care părinţii îşi exercită drepturile şi obligaţiile părinteşti, prevenirea comportamentelor  abuzive şi a violenţei în familie, prevenirea încălcării drepturilor copilului şi efectuarea de acţiuni (campanii, programe de prevenţie) de identificare a problemelor la nivel comunitar şi de intervenţie asupra acestora, monitorizarea copiilor cu părinți plecați în străinătate, identificarea și monitorizarea copiilor aflați în situații de risc.

Obiectiv principal:

 • Asigurarea respectării, promovării și garantării drepturilor copilului în concordanță cu prevederile legale în vigoare, urmărind principiul interesului superior al copilului, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa și a integrării acestuia în mediul familial.

Cadru legal:

 • Legea nr.292/2011 – legea asistenței sociale
 • Legea nr.272/2004 – privind protecția și promovarea drepturilor copilului – republicată
 • Ordinul nr.286/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizate de protecție
 • Ordinul nr.95/2006 – pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială/persoane cu atribuții de asistență socială în domeniul protecției drepturilor copilului
 • HG nr.691/2015 – pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea

Atribuții:

 • Informaţii privind condiţiile legale de instituire a unor măsuri de protecție specială ( plasament; plasament în regim de urgență; supraveghere specializată )
 • Semnalare abuz, neglijare, exploatare
 • Intervenție în situaţii de violență domestică
 • Prevenirea separării copilului de familie prin elaborare și implementare a planului de servicii
 • Evaluarea socio-familială a copilului aflat în situație de risc
 • Consilierea familiilor cu copii aflați în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestor și asupra serviciilor disponibile pe plan local
 • Monitorizarea situației copiilor cu părinți aflați la muncă în străinatate, în colaborare cu unitățile de învățământ și DGASPC Sibiu

Servicii:

 • Consiliere informațiolnală și familială
 • Medierea relațiilor dintre părinți / părinți și copii

Beneficiari:

 • Copiii aflați în risc de separare de părinți
 • Copiii cu părinți aflați la muncă în străinătate
 • Copiii care au avut o măsură de protecție specială și ulterior au fost reintegrați în familie
 • Copiii predispuși abandonului școlar
 • Copiii aflați în risc de abuz, neglijare sau exploatare
 • Copiii care se confruntă cu violența în familie
 • Toți copiii ale căror drepturi sunt încălcate

Parteneri:

 • Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
 • Unități de învățământ
 • Inspectorate de poliție
 • Instituția Avocatul Poporului / Instituția Avocatul Copilului
 • Unități de sanătate publică

Contact:  Insp. Lucia Stuparu
Insp. Oana-Maria Iernuțian
Nr.contact: 0756157689

Program de funcționare:
Luni – joi: 8:30 – 16:30
Vineri: 8:30 – 14:00

Informații suplimentare:
Număr unic de uregență pentru copii: 119

Sari la conținut