• 0269837764
  • office@dasmedias.ro
  • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

Decontare cheltuieli cu refugiații din Ucraina

Potrivit H.G. nr. 336 din 11.03.2022 persoanele fizice din România care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă a cheltuielilor cu hrana în valoare de 20 de lei/zi pentru fiecare persoana găzduită.

Pentru a obţine decontarea acestor cheltuieli, persoana fizică din municipiul Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou va depune în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni o cerere (Anexa nr. 1) la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş (D.A.S. Mediaş), Aleea Comandor D. Moraru, nr. 11, de luni până vineri, între orele 07-15, care va conţine:

  • numărul persoanelor găzduite,
  • numele şi prenumele persoanelor găzduite,
  • denumirea localităţii din care aceştia provin,
  • intervalului de timp pentru care se solicită decontarea cheltuielilor cu hrana.

La această cerere se anexează o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului (Anexa nr. 2), actul de identitate şi documente care să ateste dreptul de folosinţă asupra locuinţei. În cuprinsul cererii se va preciza dacă solicitantul optează ptr. încasarea banilor în numerar sau prin virament bancar. În cazul în care se optează pentru viramentul bancar se va depune și un extras de cont.

Până cel târziu în data de 20 a lunii curente, autorităţile administraţiei publice locale vor face plata sumelor cuvenite către beneficiari pentru luna precedentă.

Precizăm că potrivit H.G. nr. 336 din 11 martie 2022,  reprezentanţii D.A.S. Mediaş vor putea efectua verificări privind realitatea informaţiilor din cererea depusă de persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni ucraineni.

Cererea împreună cu declarația pe propria răspundere (anexele 1 şi 2), care trebuie completate de persoanele fizice pentru decontarea cheltuielilor cu hrana străinilor proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina pot pot descărcate de mai jos.

Anexa 1 – cerere decontare hrana si cazare

Anexa2(Declaratie)

Sari la conținut