• 0269837764
  • office@dasmedias.ro
  • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

ANUNT

Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unei funcţii publice de execuţie vacante de CONSILIER CLASA I GRAD PRINCIPAL la Compartimentul Juridic .
Concursul se va desfăşura la sediul din Piaţa C. Coposu nr.3, în două etape:
– în data de 18.11.2013 ora 10.00 proba scrisă
– în data de 20.11.2013 ora 10.00 interviu

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

– să fie cetăţean român;
– să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei;
– să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite contra umanităţii.

Condiţii specifice:
– studii superioare finalizate cu diploma de licenţă în unul din următoarele domenii:
ştiinţe juridice sau administraţie publică;
– minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde :
– cerere de înscriere;
– curriculum vitae;
– copia actului de identitate;
– copia diplomei de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei
– cazierul judiciar;
– adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi contra umanităţii;
– aviz psihologic pentru angajare.

Dosarele se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş , P-ţa C. Coposu nr. 3 , până la data de 04.11.2013 ora 13.00 ( resurse umane ) .
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş sau la telefon 0269/803866 ( resurse umane) .

Bibliografie :
1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ;
3. Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală;
4. Legea nr. 292/2011 privind Asistenţa Socială;

Candidaţii vor avea în vedere modificările şi completările la zi ale actelor normative indicate în bibliografie .
Director executiv
Conea Mihaela

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut