• 0269837764
  • office@dasmedias.ro
  • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

Anunț Promovare ZUM Mediaș

GAL ZUM Mediaș derulează un sondaj pentru consultarea opiniei publice cu privire la calitatea locuirii, principalele nevoi și probleme ale locuitorilor cu scopul elaborării Strategiei de dezvoltare a comunităților din zonele urbane marginalizate Mediaș. Timpul estimat pentru completare este de aproximativ 10 minute. Nu este nevoie să vă dați numele. https://www.surveymonkey.com/r/ZUM_Medias Vă mulțumim anticipat pentru implicare!

ANUNȚ SELECȚIE MEMBRI ÎN CADRUL ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ Z.U.M. MEDIAȘ

Asociația Grupul de Acțiune Locală Z.U.M Mediaș  organizează selecție transparentă de NOI MEMBRI ACTIVI. Membrii activi sunt acei membri asociaţi, persoane fizice şi juridice, care aderă la Statutul Asociaţiei, având deplinătatea drepturilor şi privilegiilor, în conformitate cu acesta. Membri activi pot fi: Reprezentanți ai sectorului public, instituții publice locale sau de la nivelul județului Sibiu, cum ar fi: Consiliul Județean […]

Anunț referitor la repartizarea unei locuințe sociale

În temeiul Legii 114/1996 a locuinței cu modificările și completările ulterioare, precum și a art. 21 din H.G. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, deoarece ați depus cererea pentru repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat, în vederea includerii pe lista de priorități aferentă anului 2024, Vă rugăm să vă […]

AJUTOARE PENTRU INCĂLZIREA LOCUINȚEI 2021-2022

AJUTOARE   DE   ÎNCĂLZIRE  şi   SUPLIMENTUL  PENTRU   ENERGIE noiembrie  2021 –  martie  2022 – acordate conform Legii 226/2021 privind  stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, H.G. nr.1073/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii  nr.226/2021 Cererea tipizată,  completată  corect şi complet  va fi însoţită de  următoarele   acte: – xero-copie  factură de furnizare gaze naturale cât mai […]

La Mulți Ani tuturor seniorilor, de Ziua Internațională a Vârstnicului!

Pe data de 1 octombrie se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, o dovadă sinceră de respect şi preţuire, pe care naţiunile lumii o datorează seniorilor. Această zi, dedicată dumneavoastră, părinţilor şi bunicilor noştri care aţi ajuns la vârsta înţelepciunii, este un minunat prilej pentru a vă transmite sentimentele noastre pline de respect şi gratitudine pentru rolul major pe care […]

D.A.S. Mediaș preia cereri pentru acordarea stimulentului educațional destinat preșcolarilor defavorizați

LEGEA 248 /2015  privind  stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor   provenind    din  familii   defavorizate,  modificată   prin   O.U.G. nr. 14/2016 H.G. 15/2016 – Norme Metodologice de  aplicare a  prevederilor   Legea  nr.248/ 2015  privind    stimularea   participării  în   învăţământul  preşcolar   a copiilor  provenind  din  familii   defavorizate   CONDIŢII   DE   ELIGIBILITATE   Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care […]

Condițiile și documentele necesare în vederea obținerii tichetelor sociale de sprijin educațional, în valoare de 500 lei

În baza OUG 133/2020 copiii defavorizați din învățământul de stat preșcolar / primar / gimnazial vor beneficia de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional ce vor putea fi folosite pentru achiziționarea de materiale școlare (rechizite precum și articole de vestimentație). Tichetul este în valoare de 500 lei / an școlar 2020-2021. Condiții de eligibilitate: – Pentru preșcolari: –  să […]

Tichete sociale de sprijin educațional pentru elevii defavorizați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial

Pentru reducerea impactului socio-economic al epidemiei de coronavirus SARS-CoV-în rândul celor mai afectate categorii de persoane, respectiv cea a copiilor defavorizați, fără sprijin material, sau cu venituri mici, la nivelul venitului minim garantat, pentru care sunt necesare, pe de o parte, servicii sociale de sprijin, iar, pe de altă parte, asigurarea de rechizite şcolare şi vestimentaţie pentru frecventarea şcolii, pentru […]

Informații de interes public privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Introducere Începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal (General Data Protection Regulation – GDPR). Regulamentul are ca scop crearea unui cadru legislativ unic european care să protejeze persoanele fizice în privința prelucrării datelor cu caracter personal și să reglementeze circulația acestora. Luând în considerare următoarele: Cerințele Regulamentului nr. […]

Norme și criterii de acordare a ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

În ședința ordinară a Consiliului Local Mediaș din data de 25 iunie 2020 a fost adoptată HCL nr. 168 privind Metodologia de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă. Hotărărea a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 16, art. 17 din Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite […]

Sari la conținut