• 0269837764
  • office@dasmedias.ro
  • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

AJUTOARE PENTRU INCĂLZIREA LOCUINȚEI 2021-2022

AJUTOARE   DE   ÎNCĂLZIRE  şi   SUPLIMENTUL  PENTRU   ENERGIE

noiembrie  2021 –  martie  2022

– acordate conform Legii 226/2021 privind  stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, H.G. nr.1073/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii  nr.226/2021

Cererea tipizată,  completată  corect şi complet  va fi însoţită de  următoarele   acte:

– xero-copie  factură de furnizare gaze naturale cât mai recentă

– xero-copie  factură de energie electrică cât mai recentă

– xero-copii după buletinele de identitate ale membrilor familiei (cu adresa corectă),  după certificate de naştere, după caz – se vor prezenta obligatoriu  buletinele de  identitate  pentru  toţi membri  familiei  şi în  original

– xero-copie după  certificatul de căsătorie

– acte de venit din  luna  septembrie 2021: adeverinţe  de salariu, (fluturaş salariu semnat şi ştampilat) cu venitul net( inclusiv tichete de masă ), cupoane de şomaj, cupoane pensie,  cupoane indemnizaţie  persoană cu   handicap,  etc.

– pentru persoanele  care nu realizează  nici  un venit, declaraţie  pe  propria  răspundere 

– hotărâre judecătorească  definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau de  încuvinţare a adopţiei,  potrivit legii

– hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei comisiei pentru protecţia copilului  privind   măsura  plasamentului,  potrivit  legii

– dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a tutelei/curatelei, potrivit legii 

– alte acte doveditoare, după caz: xero-copii după sentinţă divorţ şi stabilire pensii de întreţinere,  certificate de handicap, certificat de deces,  etc.   

– pentru persoanele care nu  sunt  proprietare,  xero-copii după contractele  de  închiriere,  comodat   sau  concesiune, contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de abitaţie/uzufruct,  împuternicire   de la proprietarul  locuinţei, adeverinţă de la Asociaţia de proprietari, după caz  

– xero-copie după  cartea de identitate a autoturismului/motocicletei/  /talonul de înmatriculare, pentru persoanele care deţin autoturism/motocicletă.

  – adeverinţă  eliberată de SERVICIUL FISCAL   LOCAL MEDIAŞ  (Primărie)   din  care  rezultă   dacă  familia   sau   persoana   singură  are  în  proprietate  cel  puţin  unul dintre       bunurile   cuprinse în   anexa 4 –  Norme metodologice  ( H.G. 50/2011 )

  Perioada de  preluare a cererilor  însoţite de  acte  doveditoare

 18  octombrie  2021 – 16  noiembrie  2021  

 Program   luni – joi  orele 8,00 -12,00,   12,30– 15,00    

               vineri     orele  8,00 -12,00  

  Preluarea  cererilor  însoţite  de  acte  doveditoare:

  Sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş ( Aleea Comandor    

  Dimitrie  Moraru  nr.11,  în   incinta  fostei  şcoli de aviaţie )  

  Sediul Primăriei  municipiului  Mediaş  ( P-ţa C.Coposu nr.3)

Online la adresa de mail: das_medias@yahoo.com

Prin Poștă la adresa: Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş, Aleea Comandor Dimitrie  Moraru  nr.11 .  

PRECIZĂRI

Titularul cererii de acordare a ajutorului de încălzire trebuie să fie titularul  contractului de furnizare  a gazelor naturale /energiei electrice  ( persoana trecută pe factura de gaze naturale /energie electrică).

ART. 3 – Legea 226/2021

 l) titularul al ajutorului – reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale  de acordare a măsurilor (ajutor pentru încălzirea locuinţei şi supliment pentru energie), solicită acordarea acestora şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauză de întreţinere sau rezerva cu drept de abitaţie/uzufruct, titularul contractului de închiriere, comodat,  concesiune al  acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.

ART.14  alin.(3) Legea 226/2021

La completarea cererii titularul are obligaţia de a mentiona  corect componenţa familiei, veniturile  membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt  trecute în formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere ; nerespectarea de către  titular  a acestei  prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor  legale.

ART.19  – Legea  226 / 2021

Titularii  ajutoarelor pentru  încălzirea  locuinţei  sunt obligaţi să comunice ulterior depunerii cererii ,   orice   modificare   intervenită  în  componenţa  familiei  şi  a  veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data  modificării

  Art.3 lit. i – Legea 226/2021              

   Suplimentul  pentru  energie

   Reprezintă măsura care are drept scop sprijinul financiar,  măsură destinată consumatorilor vulnerabili pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei  părţi din  cheltuielile cu :

  • iluminatul  locuinţei
  • susţinerea facilităţilor de gătit  şi asigurarea apei calde în locuinţă
  • asigurarea continuităţii  în alimentare a  echipamentelor electrice de care depinde viaţa persoanelor din motive de sănătate
  •  mijloacele  de comunicare care  presupun  utilizarea de energie

Art.25 – Legea 226/2021

Familiile ale căror venituri pe membru de familie sunt de până la 1386 lei   iar în cazul persoanelor singure   venitul este de până la 2053 lei , beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate,  în cuantum de :

 10 lei /lună pentru consumul de gaze naturale

20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi ( lemne )şi/sau petrolieri

30 lei /lună pentru consumul de energie electrică  

În cazul în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică,  cuantumul  suplimentului de energie este de 70 lei/lună.

Treptele de venituri și valoarea ajutorului (Art. 7 – Lege 226 /2021)

Gaze naturale  : 

Trepte de venituriValoare   Supliment Ajutor lunar  
Până la  200 lei / pe membru pe familie 250 lei      10 lei
Intre 200,1 – 320 lei / pe membru de familie 225 lei      10 lei
Între 320,1 – 440 lei / pe membru de familie 200 lei      10 lei
Între 440,1 – 560 lei / pe membru de familie 175 lei      10 lei
Între 560,1 – 680 lei / pe membru de familie 150 lei      10 lei
Între 680,1 – 920 lei / pe membru de familie 125 lei      10 lei
Între 920,1 – 1040 lei / pe membru de familie 100 lei      10 lei
Între 1040,1–1160 lei / pe membru de familie  75  lei      10 lei
Între 1160,1–1280 lei / pe membru de familie  50 lei       10 lei
Între 1280,1–1386 lei /pe membru de familie  25 lei       10 lei
Persoana  singură Între 1280,1 – 2053 lei  25 lei       10 lei

Lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Trepte de venituriValoare     Supliment Ajutor lunar
Până la  200 lei / pe membru pe familie 320 lei       20 lei
Intre 200,1 – 320 lei / pe membru de familie 288 lei       20 lei
Între 320,1 – 440 lei / pe membru de familie 256 lei       20 lei
Între 440,1 – 560 lei / pe membru de familie 224lei        20 lei
Între 560,1 – 680 lei / pe membru de familie 192 lei       20 lei
Între 680,1 – 920 lei / pe membru de familie 160 lei       20 lei
Între 920,1 –1040 lei /pe membru de familie 128 lei       20 lei
Între 1040,1–1160 lei/ pe membru de familie 96 lei         20 lei
Între 1160,1–1280 lei / pe membru de familie 64 lei         20 lei
Între 1280,1–1386 lei /pe membru de familie 32 lei         20 lei
Persoana  singură Între 1280,1 – 2053 lei 32 lei         20 lei

Energie  electrică  : 

Trepte de venituriValoare    Supliment Ajutor lunar
Până la  200 lei / pe membru pe familie 500 lei    30(70) lei
Intre 200,1 – 320 lei / pe membru de familie 450 lei    30(70) lei
Între 320,1 – 440 lei / pe membru de familie 400 lei    30(70) lei
Între 440,1 – 560 lei / pe membru de familie 350lei     30(70) lei
Între 560,1 – 680 lei / pe membru de familie 300 lei    30(70) lei
Între 680,1 – 920 lei / pe membru de familie 250 lei    30(70) lei
Între 920,1 – 1040 lei / pe membru de familie 200 lei    30(70) lei
Între 1040,1–1160 lei / pe membru de familie 150 lei     30(70) lei
Între 1160,1–1280 lei / pe membru de familie 100 lei     30(70) lei
Între 1280,1–1386 lei /pe membru de familie  50 lei      30(70) lei
Persoana  singură Între 1280,1 – 2053 lei  50 lei      30(70) lei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut