• 0269837764
  • office@dasmedias.ro
  • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

Cererile pentru acordarea subvenției la încălzire se preiau în perioada 10 octombrie – 15 noiembrie 2019

Pentru sezonul rece, respectiv perioada noiembrie 2019 – martie 2020, cererile privind ajutoarele de încălzire acordate persoanelor / famiilor din municipiul Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou, însoțite de documentele justificative referitoare la veniturile, componența familiei, identitatea și situația juridică a membrilor familiei, vor putea fi depuse începând din data de 10 octombrie 2019, între orele 8-13, la sediul Direcției de Asistență Socială Mediaș, Aleea C-dor Dimitrie Moraru, nr. 11 (în incinta fostei Școli de Aviaţie).
De respectivul ajutor beneficiază familiile care își încălzesc locuințele cu gaze naturale, lemne sau energie electrică, în funcție de venitul net realizat pe membru de familie/ persoană singură, potrivit O.U.G. 70 /2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, modificată de art. 94 din O.U.G. nr.114/ 2018.
Astfel, limita maximă a venitului net pe membru de familie/ persoană singură, stabilită pentru a putea beneficia de acest ajutor, trebuie să fie de 750 lei, valoarea ajutorului fiind cuprinsă între:
– 20 și 262 lei în cazul încălzirii cu gaze naturale,
– 20 și 240 lei pentru încălzirea cu energie electrică,
– 20 și 54 lei pentru încălzirea cu lemne.
La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepția:
-ajutorului social, acordat conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
-alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
– alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
– bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,
-burselor şcolare, a sumelor acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
-stimulentului educaţional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate,
-sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare
-sumelor acordate în baza Programului naţional de protecţie socială «Bursa profesională» prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată.
Nu vor beneficia de ajutorul de încălzire a locuinței persoanele care au în proprietate:
-clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti ;
– terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane, care depășesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.
– autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.
-mai mult de un autoturism / motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani .
-autovehicule, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, utilaje agricole, utilaje de prelucrare agricolă, utilaje de prelucrat lemnul;
– depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii.
-suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie.

Toate informațiile cu privire la modalitatea de acordare a ajutoarelor de încalzire pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2019 – martie 2020, se pot obține la sediul DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ MEDIAS, Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11 (în incinta fostei școli de aviație), de luni până vineri, între orele 8-13, iar cererile vor fi preluate până la data de 15 noiembrie 2019.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut