• 0269837764
  • office@dasmedias.ro
  • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

A fost lansat proiectul „Strategia de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate de pe raza municipiului Mediaș POCU/85/5/1/107017”

Municipalitatea din Mediaș a demarat în data de 16 august 2017 proiectul„ Strategia de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate de pe raza Municipiului Mediaș”- cod SMIS 2014+: 107017, care va fi finalizat în 09 noiembrie 2017.

Proiectul este cofinanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 -2020 Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Prioritatea de investiție 9.vi „Strategii de dezvoltare locală apel de proiecte elaborate la nivelul comunității, în cadrul apel de proiecte POCU/86/5/1/” – Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 221.951,84 lei, din care 215.688, 89 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Proiectul se implementează de către Municipiul Mediaș, în calitate de lider de parteneriat, Romactiv Business Consulting SRL (partener 1) și Asociația ”Phoenix-Speranța” (partener 2) și are ca obiectiv general creșterea capacității de planificare strategică la nivelul municipiului Mediaș prin elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală având ca scop creșterea gradului de dezvoltare socio-economică a zonelor urbane marginalizate, bazată pe responsabilitatea comunității.

Activitățile proiectului includ: înființarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și asigurarea funcționalității acestuia, inclusiv prin îmbunătățirea competențelor membrilor și personalului GAL; delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), inclusiv a zonei urbane marginalizate (ZUM); animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL; elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală si a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală.

Prin implementarea proiectului se vor obține următoarele rezultate:

  • Constituirea unui parteneriat local viabil (Grup de Actiune Locală) având ca scop dezvoltarea socio-economică a comunității marginalizate de pe raza municipiului Mediaș
  • Diagnosticarea stării relațiilor funcționale, a disparităților și a oportunităților de dezvoltare în scopul formulării direcțiilor de dezvoltare locală
  • Stimularea participării și implicării membrilor comunității în procesul de planificare strategică, în vederea construirii unui relații de parteneriat necesare rezolvării în comun a unor probleme de importanță majoră pentru dezvoltarea zonei marginalizate din Municipiul Mediaș.
  • Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală și a listei de intervenții ca instrument pentru dezvoltarea sustenabilă și echilibrată a comunității marginalizate, în sensul combaterii sărăciei și excluziunii sociale

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

Informații suplimentare se pot obține de la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAȘ, jud SIBIU

Persoană de contact: Mihaela Conea – Manager de proiect

Telefon: 0269/837764, Email:  das_medias@yahoo.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut