• 0269837764
  • office@dasmedias.ro
  • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

La Mediaș va funcționa un complex de servicii pentru integrarea socio-profesională a persoanelor vulnerabile

În sedinta extraordinară a Consiliului Local Mediaş, din data de 15 februarie 2016, a fost aprobat acordul de asociere a municipalităţii, prin Direcţia de Asistenţă Socială, cu Asociaţia Phoenix Speranţa şi Asociaţia Habitat for Humanity Romania, pentru un proiect de finanţare în domeniul social. Obiectul acordului îl constituie implementarea la nivel local a unui model de integrare socială şi profesională, respectiv înfiinţarea unei structuri de economie socială tip unitate protejată, prin reabilitarea corpului de clădire situat în str. Comandor Dimitrie Moraru nr. 17, aflat în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, pentru 170 de beneficiari. Miercuri la prânz, în Sala Daniel Thellmann a avut loc conferinta de lansare a respectivului proiect denumit „Complex de servicii de integrare socio-profesională pentru persoane vulnerabie”. În cadrul conferintei au luat cuvantul reprezentanti ai asociatiei Phoenix Speranta, ai Primariei Medias si ai organizatiei Habitat for Humanity, parteneri in acest proiect. De menționat că, Asociația Phoenix-Speranța a obținut finanțarea de 1.093.193 euro din partea VELUX Foundations Danemarca pentru înființarea complexului în speță, parteneri ai proiectului fiind Primăria Mediaș prin Direcția de Asistență Socială și respectiv Habitat for Humanity România, organizație ce are misiunea de eradicare a habitatului sărăcăcios. Co-finanțarea proiectului în valoare de aprox. 200.000 de euro este asigurată de Consiliul Local și Primăria Mediaș, municipalitatea punând la dispoziție o clădire în vederea reabilitarii (foto) precum și un teren, în strada Gravorilor nr. 4, acolo unde vor fi construite 15 unități locative, pentru 30 de beneficiari. Întregul complex va deveni funcțional cel mai târziu în martie 2018, Direcția de Asistență Socială furnizând ca și suport logistic baza de date în vederea identificării persoanelor vulnerabile din grupul țintă, reprezentat de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani.

FUNDAȚIILE VELUX cuprind cele două organizații non-profit VILLUM FONDEN și VELUX FONDEN. Printre ariile finanțate prin programele de grant se află științele, mediul înconjurător, domeniul social și cultural în Danemarca și străinătate. În 2014 cele două fundații au acordat finanțări comune de cca. 150 de milioane euro pentru proiecte non-profit. Ambele fundații au fost înființate de Villum Kann Rasmussen – fondatorul VELUX și al altor companii din Grupul VKR, a cărui misiune este de a aduce lumina zilei, aerul curat și un mediu mai bun în viața de zi cu zi a oamenilor. Proiectul va fi implementat pe durata a 30 de luni, începând cu aprilie 2016 și până în septembrie 2018 și are ca obiectiv principal crearea de șanse pentru o viață normală, independentă pentru tineri de până la 25 de ani, expuși excluziunii din cauza vulnerabilității create de lipsa școlarizării, sărăcie extremă, etnie, dizabilitate sau familie monoparentală. Proiectul constă în aplicarea unui model de intervenție socială care conjugă eficient asistența sociala guvernamentală cu experiența inovatoare neguvernamentală, intr-un parteneriat public-privat. Modelul de intervenție are în vedere următoarele activități cheie: – evaluarea capacității de muncă și /sau nevoii de instruire, – consiliere pe teme circumstanțiale, – medierea unui loc de muncă adecvat (în unitate protejată, în structura de economie socială sau pe piața deschisă a muncii) – instruire pentru viața independentă (păstrarea locului de munca și locuirea autonomă) Aplicarea modelului presupune realizarea prin reabilitare, respectiv, construire, a două entități: – o structură de economie socială pe terenul fostei Școli de aviație din Mediaș – un bloc de locuințe sociale cu scop de instruire în vederea atingerii scopului final: viața independentă, cu loc de muncă plus locuință și fără ajutor social. Grupul țintă este format din 200 de tineri din baza de date a Direcției de Asistență Socială, dintre care, la finalul proiectului aproximativ jumătate vor putea avea un trai independent. “Numărul de tineri vulnerabili reintegrați, principalul indicator de performanță al proiectului, relevă convingerea noastră că fiecare om se cuvine să fie ajutat în așa fel încât să-și ia, fie și parțial, viața în propria raspundere; fiecare trebuie stimulat să-și dorească să fie un membru activ în comunitate, având dreptul să primească sprijin, dar și obligația de a oferi ceea ce poate, societății. Ecuatia individ societate este una a participării si anume a ambilor termeni. Asociația Phoenix Speranța a obținut finanțarea de la Fundația Velux, care oferă odată cu banii, un extraordinar exemplu de responsabilitate socială europeană, îndreptată spre zonele în care dezechilibre de tot felul afectează marile valori ale umanității: democrația, libertatea și chiar cuceririle civilizației.” – Maria Stanescu, manager proiect și director Asociația Phoenix-Speranța Asociația Phoenix Speranța s-a inființat în 27 Iunie 2001 pentru a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilități și furnizează servicii sociale destinate copiilor și persoanelor cu dizabilități in cadrul: Centrului de Zi, Centrului de Instruire vocațională, Centrului de Informare și Orientare Profesională. Din structura asociației, din 2007, mai face parte și Unitatea Protejată “Primul Pas” cu activități lucrative în patru ateliere (tâmplărie, croitorie, decorațiuni, manufacturare săpun natural) în care 11 persoane cu dizabilități au statut de angajat. Per total asociație, cei 11 angajați însumează aproape 50% .Asociația furnizează servicii de instruire vocațională, prin parteneriat, Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Mediaș, din structura DGASPC. Zilnic, în asociație își depășesc limitele și își afirmă valoarea 30-35 de persoane cu dizabilități, sprijiniți de o echipă de 13 angajați specialiști sau cu funcții administrative. Habitat for Humanity este o organizație non-profit prezentă în 70 de țări cu misiunea de a eradica locuirea sărăcăcioasă. Habitat for Humanity România construiește, reabilitează, oferă consultanță, suport tehnic și derulează programe de eficiență energetică și de prevenție și răspuns la dezastre pentru grupuri vulnerabile. În România este de 20 ani, timp în care a ajutat peste 64,000 de oameni să aibă un loc mai bun în care să trăiască. Peste 30,000 de voluntari, internaționali și din companiile românești, au muncit până acum pe șantierele organizației.[youtube https://www.youtube.com/watch?v=I82DMs7YutQ&w=580&h=340][youtube https://www.youtube.com/watch?v=DiDRtB9jIus&w=580&h=340][youtube https://www.youtube.com/watch?v=jbLpMNypkFw&w=580&h=340]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut