• 0269837764
  • office@dasmedias.ro
  • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

Precizări de la D.G.A.S.P.C Sibiu privind obţinerea certificatului de încadrare într-un grad de handicap pentru copii

6Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C) Sibiu informează persoanele interesate că programul de depunere a dosarului complet în vederea obţinerii unui certificat de încadrare într-un grad de handicap al copilului este LUNI, MARŢI şi JOI între orele 9-13, iar cel de ridicare a rezultatului Comisiei pentru Protecţia Copilului Sibiu este JOI între orele 9-13. Depunerea dosarului complet în vederea reevaluării se face cu 30 de zile înaintea expirării valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului. Actele/documentele care sunt parte integrantă din dosar şi emise/întocmite de instituţiile publice sau private trebuie să conţină şi numărul de înregistrare;data emiterii actului;ştampila unităţii;ştampila/parafa specialiştilor, după caz;semnătura specialiştilor, după caz. Copilul deplasabil, se va prezenta, în mod obligatoriu la reevaluarea/evaluarea complexă în vederea obţinerii unui certificat de încadrare într-un grad de handicap, însoţit de părinte/reprezentantul legal. Actele/documentele necesare întocmirii dosarului precum şi alte informaţii suplimentare pot fi obţinute accesând http://www.dasib.ro/acte.php

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut