• 0269837764
  • office@dasmedias.ro
  • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

Angajări la Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş

noul-sediu-das-mediasDirecţia de Asistenţă Socială  Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi vacante în regim contractual bugetar după cum urmează:

– 1 post pompier salvator la biroul S.M.U.R.D.

– 1 post referent II la Compartiment Locuinţe Asistate

Concursul se va desfaşura la sediul din Piaţa C.Coposu nr. 3 astfel:      

Pentru postul de pompier salvator:

– Test psihologic  în data de  19.03.2015   ora 10.00

– Proba scrisă în data de         19.03.2015   ora 11.00

– Interviu în data de                24.03.2015   ora 10.00

Pentru postul de referent II:

– Proba scrisă în data de          19.03.2015  ora 11.00

– Interviu în data de                 24.03.2015  ora 10.00

 Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

 

– să fie cetăţean român;

– să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei;

– să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite contra umanităţii.

 

 Condiţii specifice:

 

– studii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde :

–         cerere de înscriere;

–         curriculum vitae;

–         copia actului de identitate;

–         copie a actelor de studii;

–         copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

–         cazierul judiciar;

–         adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior     derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

–         declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi contra umanităţii;

        Bibliografie :

Pentru postul de pompier salvator:

– Manualul de Prim Ajutor, Cap. I şi Cap. II ,  –  site-ul Ministerului Sănătăţii – Asistenţă medicală de

Urgenţă.

 

 

Pentru postul de referent II:

 

– Legea nr. 114/1996 republicată, actualizată privind locuinţele;

– Legea nr. 292 / 2011 – Legea Asistenţei Sociale ;

– Legea nr. 215 / 2001 – Legea administraţiei publice locale actualizată.

 

Dosarele se depun la sediul  Direcţiei de Asistenţă Socială  Mediaş , P-ţa C. Coposu nr. 3,  până  la  data de 20.02.2015 ora  13.00 ( resurse umane ) .

Relaţii suplimentare se pot obţine de  la sediul Direcţiei de Asistenţă  Socială Mediaş  sau  la  telefon  0269/803866  ( resurse umane) .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut