• 0269837764
  • office@dasmedias.ro
  • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

ANUNŢ

ANUNŢ

Unitatea de Asistenţă Medico Socială Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii de conducere de natură contractuală vacantă, de:

– 1 (una) funcţie contractuală de conducere de director al UAMS.

          Concursul se va desfaşura la sediul din Piaţa C.Coposu nr.3 astfel:

– Proba scrisă în data de   10.02.2014 ora 10.00

            – Interviu   în data de   12.02.2014  ora 10.00

        Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

  – să fie cetăţean român ;

  – să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei ;

– să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite contra umanităţii .

             Condiţii specifice:

         – să fie absolvent de studii superioare cu diplomă de licenţă, domeniul ştiinţe administrative;

        – cunoştinţe de operare PC ;

        – cunoaşterea unei limbi străine (germană/engleză)

        – minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde :    

–         cerere de înscriere;

–         curriculum vitae;

–         copia actului de identitate;

–         copie a actelor de studii;

–         copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă ;

–         cazierul judiciar;

–         adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

–         declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi contra umanităţii;

–    aviz psihologic pentru angajare.

 Dosarele se depun la sediul  Direcţiei de Asistenţă Socială  Mediaş , P-ţa C. Coposu nr. 3,  până   la  data de  10.01.2014  ora  13.00 ( resurse umane ) .

Relaţii suplimentare se pot obţine de  la sediul Direcţiei de Asistenţă  Socială Mediaş  sau  la  telefon  0269/803866  ( resurse umane) .

 BIBLIOGRAFIE

 –         Legea nr. 292/2011, Legea Asistenţei sociale ;

–         Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, cu modificările ulterioare ;

–         Legea nr.477/2004 – privind codul de conduită al personalului contractual din autorităţiile şi instituţiile publice ;

–         H.G. nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico- sociale ;

–         Instrucţiuni nr.1/507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţiilor de asistenţă medico sociale, aprobate prin HG nr.412/2003 ;

–         Legea nr.17/2000 privind protecţia persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare ;

–         Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare    ;

–         OUG 34/2006 privind achizitiile publice cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

                                                                                                                                

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut