• 0269837764
  • office@dasmedias.ro
  • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

Centru de zi pentru copii

Serviciul social „Centrul de zi pentru copii”, cod serviciu social  8891CZ-C-II, înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția de asistență socială Mediaș, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 002965, deţine Licenţa de funcţionare provizorie nr.1671

Scopul serviciului social „Centrul de zi pentru copii” este de a oferi asistență gratuită în timpul zilei copiilor aparținând grupei de vârstă aferenta cls I-VIII care provin din familii cu probleme socio-economice, de a preveni abandonul și prevenirea separării copilului de familie, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională pentru copii, cât si a unor activități de sprijin, consiliere și educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire unul sau mai mulți copii.

Astfel, serviciile oferite copiilor vor consta în:

  • îngrijire pe timpul zilei – existența unui program zilnic organizat, elaborat în funcție de nevoile și particularitățile fiecărui copil în parte;
  • acordarea mesei – în funcție de numărul de ore petrecute în centru se asigura hrana, zilnic fiind asigurată masa de prânz;
  • asistență medicală primară;
  • activitați educaþionale (meditații, supraveghere, suport în efectuarea temelor și învățarea lecțiilor);
  • activități de  recreere și socializare;
  • activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, igiena personala și stil de viată sănătos;
  • consiliere psihologică – oferită copiilor la nivel individual și de grup;
  • orientare școlară și profesională;etc.

Centrul de zi va avea o capacitate de 30 de copii care frecventează o unitate de învățământ și care provin din familii în risc de sărăcie și excluziune socială care locuiesc în comunitatea marginalizată. Centrul de zi pentru copii va funcționa 5 zile/săptămână, 4 ore/zi, după programul de școală (în perioada școlii) și în prima parte a zilei (în timpul vacanțelor).

Educator Pal Daniela tel. 0369/418562

Sari la conținut