• 0269837764
  • office@dasmedias.ro
  • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

Condițiile și documentele necesare în vederea obținerii tichetelor sociale de sprijin educațional, în valoare de 500 lei

În baza OUG 133/2020 copiii defavorizați din învățământul de stat preșcolar / primar / gimnazial vor beneficia de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional ce vor putea fi folosite pentru achiziționarea de materiale școlare (rechizite precum și articole de vestimentație).

Tichetul este în valoare de 500 lei / an școlar 2020-2021.

Condiții de eligibilitate:

– Pentru preșcolari:

–  să fie înscriși în învățământul preșcolar

–  venitul net lunar pe membru de familie să fie mai mic de 284 lei

Pentru elevii din ciclul primar/gimnazial:

  • să fie înscriși în învățământul primar / gimnazial
  • venitul net pe membru de familie în luna iulie 2020 să fie mai mic de 1115 lei

Persoanele cu domiciliul / reședința în Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou, care îndeplinesc condițiile legale pentru a beneficia de acest tip de sprijin, pot depune cererea însoțită de documentele doveditoare la sediul Direcției de Asistență Socială (DAS) Mediaș, Aleea C-dor Dimitrie Moraru, nr.11 (fosta Școală de Aviație) sau acestea pot fi descărcate de pe site-ul instituției dasmedias.wordpress.com, în perioada 07 septembrie – 11 septembrie 2020, între orele 8-14.

Documente doveditoare necesare:

– cerere-tip, obținută de la ghișeele DAS Mediaș sau descărcată de mai jos, împreună cu celelalte documente necesare, după caz;

1.Model cerere acordare tichete sociale copii – 21 08 2020

2.Declarație pe propria răspundere tichete sociale preșcolari

3.Declarație pe propria răspundere tichete sociale școlari

– copii ale actelor de identitate ale părinților;

– copii ale certificatelor de naștere ale copiilor;

– copia certificatului de căsătorie al părinților / certificatului de divorț, după caz;

– dovada înscrierii copiilor la grădiniță / școală;

– acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei în luna iulie 2020 (adeverință cu salariul net, inclusiv bonuri de masă / cupon de pensie / cupon șomaj / cupon pensie de întreținere copil ) pentru elevii din învățământul de stat primar și gimnazial sau  acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii;

– după caz, alte documente doveditoare pentru situația familiei (certificat de deces părinte / hotărâre de adopție / hotărâre de plasament / hotărâre de stabilire domiciliu copil) și pentru veniturile acesteia (declarație pe propria răspundere pentru cei cu venituri ocazionale / adeverință venit ANAF pentru cei cu venituri din activități independente).

 

După primirea și verificarea cererilor, în data de 15 septembrie 2020, DAS Mediaș va înainta lista beneficiarilor finali către Prefectura Județului Sibiu. Lista va fi actualizată lunar, astfel încât cei care nu au depus cerere, dar se încadrează în prevederile legale, o pot face și ulterior, urmând a se regăsi pe lista din luna următoare depunerii cererii și documentelor aferente.

Beneficiarii de venit minim garantat și cei de  alocație pentru susținerea familiei care sunt deja în evidențele DAS Mediaș trebuie să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021, nemaifiind necesară depunerea celorlalte documente. 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0746 091 664 (zilnic, între orele 8-12) sau pe e-mail, la adresa das_medias@yahoo.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut