• 0269837764
  • office@dasmedias.ro
  • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

Tichete sociale de sprijin educațional pentru elevii defavorizați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial

Pentru reducerea impactului socio-economic al epidemiei de coronavirus SARS-CoV-în rândul celor mai afectate categorii de persoane, respectiv cea a copiilor defavorizați, fără sprijin material, sau cu venituri mici, la nivelul venitului minim garantat, pentru care sunt necesare, pe de o parte, servicii sociale de sprijin, iar, pe de altă parte, asigurarea de rechizite şcolare şi vestimentaţie pentru frecventarea şcolii, pentru evitarea riscului de sărăcie extremă în rândul populaţiei vulnerabile, a fost adoptată pe 7 august 2020 O.U.G. nr. 133.

Potrivit respectivului act normativ se vor acorda din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional de Ajutorare a Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD) și cu sprijinul financiar al Guvernului României, tichete sociale pe suport electronic elevilor celor mai defavorizaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar și gimnazial.

Direcției de Asistență Socială Mediaș îi revine obligația ca până la data de 15 septembrie 2020 să transmită Prefecturii Sibiu listele cu beneficiarii acestui nou tip de prestație socială, identificați pe baza evidențelor proprii și a situațiilor obținute de la școlile din municipiul Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou, urmând ca după începerea noului an școlar aceste liste să fie finalizate.

 

Vor beneficia de această măsură de sprijin financiar:

 

  1. elevii cei mai defavorizați din învățământul de stat preșcolar care provin din familiile care realizează în luna anterioară depunerii cererii venituri lunare pe membru de familie de până la 284 lei, conform Legii 248/2020 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
  2. elevii cei mai defavorizați din învățământul de stat primar care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an este de maxim 50% din salariul de bază minim brut pe țară – 1.115 lei;
  3. elevii cei mai defavorizați din învățământul de stat gimnazial care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an este de maxim 50% din salariul de bază minim brut pe țară – 1.115 lei;

 

Valoarea tichetelor sociale este de 500 de lei pentru fiecare an şcolar și va fi virată beneficiarilor pe card, la începutului anului şcolar. Cu acest card vor putea fi achiziționate numai materiale școlare, respectiv rechizite şi vestimentaţie necesare frecventării şcolii.

De pe aceste tichete sociale pe suport electronic nu se pot efectua operaţiuni de retragere de numerar și sunt valabile numai pe teritoriul României. De asemenea, ele se pot utiliza doar în reţeaua unităţilor afiliate, pe baza actului de identitate al beneficiarului eligibil şi/sau al părinţilor/reprezentantului legal/tutorelui.

Tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educaţional are perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii și poate fi folosit numai pe perioada de valabilitate a acestuia.

După ce cardurile vor fi emise, ele vor fi distribuite de către Prefectura Sibiu, D.A.S. Mediaș care, apoi, le va repartiza beneficiarilor.

Pentru benefeciarii nedeplasabili, autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciile publice de asistenţă socială au obligaţia de a asigura livrarea tichetului electronic la domiciliul sau reşedinţa acestora.

Unicul obiectiv urmărit prin acordarea acestor tichete este prevenirea absenteismului și a abandonului școlar  în rândul elevilor celor mai defavorizați din învățământul de stat preșcolar, primar şi gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe țară.

Informații suplimentare referitoare la acordarea tichetelor sociale pentru achiziționarea de mese calde se pot obține la sediul Direcției de Asistență Socială Mediaș,  Aleea C-dor Dimitrie Moraru, nr. 11, prin e-mail la adresa: das_medias@yahoo.com, precum și la numărul de telefon 0269/ 448.254

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut