• 0269837764
 • office@dasmedias.ro
 • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

DGASPC Sibiu recrutează potențiali asistenți maternali profesioniști

6maternali237Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu desfășoară o nouă campanie de recrutare a persoanelor ce pot fi angajate ca asistenți maternali profesioniști. Este cunoscut faptul că, la nivelul județului Sibiu există o mare nevoie de asistenți maternali profesioniști, având în vedere că, pe de o parte, rețeaua în speță este una îmbătrânită, impunându-se înlocuirea persoanelor vârstnice (care se pensionează), cu altele mai tinere și apte de muncă, iar pe de altă parte că există copii în situații de risc, care au nevoie de protecție specială asigurată de asistenții maternali profesioniști. Prin acest tip de activitate se oferă un loc de muncă persoanelor din comunitate, care doresc și îndeplinesc condițiile de eligibilitate, persoane care nu și-au găsit un loc de muncă și care au puține șanse de reconversie profesională, dar și o alternativă familială pentru copiii aflați în situații de risc. Necesitatea de a petrece mai mult timp alături de familie, pentru rezolvarea problemelor gospodărești dar și nevoia de a contribui la asigurarea veniturilor familiei, pentru prosperitatea ei, poate reprezenta o soluție pentru aceste persoane, munca de Asistent Maternal Profesionist (AMP), constituindu-se într-o opțiune viabilă de muncă la domiciliu.

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR INTERESATE  SĂ  DEVINĂ ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI

(ANGAJAŢI AI DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI)

 Asistentul maternal profesionist (AMP) este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor primiţi în plasament.

 

Câteva din condiţiile  pe care trebuie să le îndeplinească persoanele interesate sunt:

 

 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să aibă domiciliul în judeţul Sibiu şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative;
 • Prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 • Să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utlizatorilor săi;
 • Să aibă minimum 10 clase;
 • Să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate;
 • Să fie dispusă şi să aibă capacitatea să primească copil/copii în plasament în regim de urgenţă, cu vârste cuprinse între 0 şi 3 ani, având in vedere situaţia de risc.

Mai multe informaţii referitoare la condiţiile de atestare ca asistent maternal profesionist pot fi găsite pe site-ul DGASPC Sibiu- www.dasib.ro

 

NU POATE FI ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST:

 • persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu profesia de asistent maternal profesionist;
 • părintele decăzut din drepturile părinteşti sau căruia i-au fost interzise sau limitate drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
 • persoana care suferă de boli cronice psihice sau boli cronice transmisibile;
 • persoana care are proprii copii daţi în plasament.

 

Facilităţile financiare acordate pentru creşterea şi îngrijirea copilului în asistenţă maternală sunt:

 • salariul asistentului maternal (minim pe economie – 1050 lei/lună);
 • spor de 15% pentru al II- lea copil dat în plasament;
 • spor de 25% pentru plasamentul unui copil cu dizabilităţi;
 • alocaţia lunară de plasament în cuantum de 600 lei/copil, iar dacă copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiază de alocaţie lunară de plasament majorată cu 50%, respectiv 900 lei;
 • alocaţia de stat pentru copil: – pentru copilul cu vârsta până la 2 ani sau pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap – 200 lei/luna;
 • pentru copilul peste 2 ani – 84 lei/lună;
 • pentru copilul peste 3 ani încadrat în grad de handicap – 168 lei/lună

 

Persoanele interesate trebuie să se prezinte la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu (Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2), la Serviciul Management de caz pentru Asistenţă Maternală (tel.0269.23.20.66 int.43) pentru a primi toate informaţiile necesare şi a fi consiliate de specialiştii serviciului.

 

ACTE NECESARE PENTRU ATESTAREA CA ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST

Conform Hotărârii nr. 679/2003 privind condițiile de obținerea atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist

 

 • cerere de evaluare a capacității, (formular tipizat, se obține de la sediul DGASPC Sibiu, Serviciul Management de Caz pentru Adulți);
 • curriculum vitae al solicitantului precum și motivele pentru care dorește să devină asistent maternal profesionist;
 • copii legalizate după actele de studii ale solicitantului;
 • copie Livret de Familie a solicitantului;
 • copii legalizate de pe actele de stare civilă pentru solicitant și membrii familiei acestuia (C.N., C.C., C.D., B.I./C.I.);
 • o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuiește solicitantul, în care să se menționeze numele, prenumele și data nașterii acestora, precum și, după caz, gradul de rudenie cu solicitantul;
 • certificate medicale eliberate de policlinica de care aparțin, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului și a persoanelor cu care acesta locuiește;
 • certificat de evaluare psihologică solicitant și membrii familiei;
 • cazier judiciar al solicitantului și al persoanelor peste 18 ani, cu care acesta locuiește;
 • un document care să ateste dreptul de folosință asupra locuinței, respectiv copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere, declarația autentificatăa titlului dreptului de proprietate sau al contractului de închiriere prin care acesta recunoaște solicitantului un drept de folosință asupra locuinței, cunoscând specificul activității pe care solicitantul urmează să o desfășoare ca asistent maternal profesionist, sau, după caz, copie legalizată de pe contractul de subînchiriere, încheiat în condițiile legii;
 • declarație pe proprie răspundere a solicitantului din care să reiasă faptul că nu desfășoară alte activități independente din care să realizeze venituri;
 • adeverințe de venituri pentru membrii familiei solicitantului;
 • recomandări/referințe ale vecinilor, cunoscuților, rudelor, precum și ale reprezentanților autorității publice locale de la domiciliul acestuia (Poliția locală, Primărie), cu privire la profilul moral al solicitantului (minim 3 recomandări);
 • recomandări/referințe pentru ceilalți membri adulți ai familiei solicitantului (Poliția locală, Primărie, loc de muncă), cu privire la profilul moral al acestora (minim 3 recomandări pentru fiecare membru);
 • caracterizări școlare pentru copiii biologici ai solicitantului;
 • declarație pe proprie răspundere dată de solicitant din care să reiasă faptul că nu este decăzut din drepturile părintești;
 • declarații ale solicitantului din care să reiasă faptul că va colabora cu familia biologică/adoptivă a copilului, că va manifesta atitudini non-discriminatorii față de persoanele cu nevoi speciale și față de minoritățile etnice;
 • declarații date de soțul/soția și copiii proprii ai solicitantului, din care să reiasă faptul că vor colabora cu familia biologică/adoptivă a copilului, că vor avea atitudine non-discriminatorie față de persoanele cu nevoi speciale și față de minoritățile etnice;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut