• 0269837764
  • office@dasmedias.ro
  • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

Plan anual de acţiune pe 2015 privind serviciile sociale ale D.A.S.

noul-sediu-das-mediasPlanul anual de acţiune privind serviciile oferite de Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş (D.A.S) se elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul judeţului Sibiu, conform Legii nr.292/2011, legea asistenţei sociale, actualizată.
Planul anual de acţiune se face cu participarea tuturor serviciilor şi compartimentelor din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială, în urma consultării furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor.
În întocmirea Planului anual de acţiune pentru anul 2015 s-a ţinut cont, în primul rând, de scopul Direcţiei de Asistenţă Socială şi anume prevenirea, combaterea şi limitarea unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. În realizarea scopului, D.A.S. Mediaş acordă servicii şi beneficii de asistenţă socială pornind de la nevoile fiecărei persoane.
Prezentul plan de acţiune conţine atât serviciile sociale existe cât şi propunerile de înfiinţare a unor servicii sociale noi pe categorii de beneficiari.

Categoria de beneficiari – Persoane cu dizabilităţi

Servicii sociale acordate persoanelor cu dizabilităţi sunt următoarele:
Servicii de consiliere socială şi de informare cu privire la drepturile sociale ale acestora. De aceste servicii beneficiază anual un număr de 480 persoane.
Servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, servici de îngrijire personală acordate la domiciliul beneficiarului de îngrijitori informali , încadraţi în funcţia de asistentul personal pentru persoane cu dizabilităţi în baza unui contract individual de muncă . De aceste servicii beneficiază un număr de 59 de pe persoane, sursa de finanţarea fiind bugetul de stat şi bugetul local. Bugetul estimat pentru acest serviciu pe anul 2015 este de 894.000 lei.

În vederea susţinerii serviciilor sociale oferite persoanelor cu dizabilităţi de către
asociaţii şi fundaţi cu personalitate juridică, care administrează unităţi de asistenţă socială, se acordă subvenţii din bugetul local după cum urmează:
Unităţii de asistenţă socială – Centru de integrare prin terapie ocupaţională, administrată de A.R.P.E.H.A.M Mediaş, care furnizează servicii sociale unui număr de 19 beneficiari, valoarea subvenţiei prevăzută în bugetul D.A.S. pentru anul 2015 fiind de 21.000 lei.
Unităţii de asistenţă socială – Centru de zi Speranţa Mediaş, administrată de Asociaţia Phoenix Speranţa Mediaş, care furnizează servicii sociale unui număr de 34 beneficiari, valoarea subvenţiei prevăzută în bugetul D.A.S. pentru anul 2015 fiind de 35.700 lei
Unităţii de asistenţă socială – Centru de recuperare neuromotorie „Pruncul Isus” Mediaş, administrată de Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic , care furnizează servicii sociale unui număr de 35 beneficiari, valoarea subvenţiei prevăzută în bugetul D.A.S. pentru anul 2015 fiind de 18.900 lei

Categoria de beneficiari – Copilul şi familia

Servicii sociale acordate copilului şi familiei sunt servicii de consiliere socială şi informare cu privire la drepturile sociale ale acestora în baza unui plan de servicii, în vederea prevenirii separări copilului de familie, precum şi pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a violenţei în familie.
De aceste servicii beneficiază anual un număr de 240 persoane

Serviciile acordate copilului şi familiei acestuia, sunt servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie copiilor de vârsta antepreşcolară, în cele doua creşe aflate în subordinea D.A.S. Mediaş, ca formă de sprijin destinat reconcilierii vieţii de familie cu viaţa profesională. Beneficiază de aceste servicii un număr de 60 copii, sursa de finanţare fiind bugetul local şi contribuţia beneficiarului. Bugetul estimat pentru acest serviciu pe anul 2015 este de 429.000 lei.

Categoria de beneficiari – Persoane fără adăpost

Serviciile sociale adresate persoanelor fără adăpost sunt oferite în cadrul Adăpostului de noapte şi reinserţie pentru persoane fără adăpost din cadrul D.A.S. Aceste servicii au ca scop asigurarea de găzduire pe perioadă determinată, pe timpul nopţii, asociată cu acordarea serviciilor de consiliere şi de reinserţie socială în concordanţă cu nevoile individuale identificate.
Beneficiază de aceste servicii un număr mediu de 15 de persoane, sursa de finanţare fiind bugetul local, bugetul estimat pentru acest serviciu pe anul 2015 este de 88.900 lei.

Categoria de beneficiari – Persoane vârstnice

Servicii sociale acordate persoanelor vârstnice sunt servicii de informare şi consiliere cu privire la drepturile sociale ale acestora. Numărul anual al beneficiarilor este de 1200.
Servicii de îngrijire personala la domiciliu pentru persoane vârstnice realizate de către îngrijitori formali.

În vederea susţinerii serviciilor sociale oferite persoanelor vârstnice de către
asociaţii şi fundaţii cu personalitate juridică, care administrează unităţi de asistenţă socială, se acordă subvenţii din bugetul local după cum urmează:
Unităţii de asistenţă socială – Cantina „Bucătăria pe roţi”, administrată de Asociaţia Evanghelică de Diaconie Mediaş, care furnizează servicii sociale unui număr de 90 beneficiari, valoarea subvenţiei prevăzută în bugetul D.A.S. pentru anul 2015 fiind de 24.300 lei

Obiective pentru anul 2015

Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciului de îngrijire personală la domiciliu pentru persoane vârstnice.
Înfiinţarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice, care va avea o capacitate de 15 locuri.

Categoria de beneficiari – Persoanele şi familiile fără venituri sau cu venituri reduse

Servicii sociale acordate persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse aflate în risc de excluziune socială sunt servicii de consiliere şi informare, servicii de inserţie/reinserţie socială, servicii de reabilitare, adaptate nevoilor individuale. Numărul anual al beneficiarilor acestor servicii este de 380 .
Beneficiază de hrană acordată de cantina socială un număr de 170 de persoane fără venituri sau cu venituri reduse. Sursa de finanţare a acestui serviciu este bugetul local şi contribuţia beneficiarului, bugetul estimat pe anul 2015 fiind de 1.240.000 lei .

Categoria de beneficiari – Bolnavi cronici

Serviciile sociale adresate bolnavilor cronici sunt oferite de Unitatea de Asistenţă Medico- Socială Mediaş instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcţiei de asistenţă socială Mediaş.
Serviciile oferite în Unitatea de Asistenţă Medico Socială sunt următoarele:
• Identificare şi evaluare
• Informare în domeniu
• Consiliere socială
• Sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză
• Reintegrare familială şi comunitară
• Servicii de bază pentru activităţile zilnice
• Servicii de suport pentru activităţile instrumentale de zi cu zi
• Servicii de îngrijire socio-medicale de natură medicală
• Servicii de îngrijire paleativă
• Servicii de recuperare şi reabilitare
• Suport şi acompaniament
• Găzduire pe perioadă determinată
• Promovare relaţii sociale (socializare)
• Servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive (prepararea şi distribuirea hranei)
• Alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate
Beneficiază de serviciile Unităţii de Asistenţă Medico Socială un număr mediu lunar de 44 de persoane.
Sursele de finanţare a unităţii fiind bugetul local, bugetul de stat şi contribuţia beneficiarului. Bugetul estimat pentru anul 2015 este de 1.620.000 lei .

Obiective pentru anul 2015

Îmbunătăţirea condiţiilor de rezidenţă din cadrul U.A.M.S.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut