• 0269837764
  • office@dasmedias.ro
  • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

Locuri de munca

Direcţia  de Asistenţă Socială Mediaş organizează concurs, în data de 22.07.2013 ora 10.00 proba scrisă şi în data de 24.07.2013 interviu la sediul din Piaţa C. Coposu nr. 3,  pentru ocuparea unui  post în regim bugetar.

– 1 post vacant de asistent medical la Compartimentul Asistenţă Medicală Unităţi de Învăţământ   –   studii post liceale
 
       Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :
            – să fie cetăţean român 
            – să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei ;
– să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite contra umanităţii ;
 
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde :    
         cerere de înscriere
         curriculum vitae
         copia actului de identitate;
         copia diplomei de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
         copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei ;
         cazierul judiciar;
         adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
         declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi contra umanităţii.
–    aviz psihologic pentru angajare
  Probele constau în :
         Probă scrisă
         Probă practică şi interviu
Bibliografie pentru postul de asistent medical:
         Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos – Editura Cicson , 2001- F.Chiru; G.Chiru; L. Moraru;
         Urgenţe medico-chirurgicale- Sinteze- Editura medicală, Bucureşti 2001- Lucreţia Titircă;
         Boli infecţioase şi epidemiologice :Editura Info- team 1999; C. Bocarnea
         Ordinul M.S. nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare.
 
Dosarele se depun la sediul Direcţiei de asistenţă socială Mediaş , P-ţa C. Coposu nr. 3 , până   la  data de  05.07.2013  ora  13.00 ( resurse umane ) .
Relaţii suplimentare se pot obţine de  la sediul Direcţiei de asistenţă socială Mediaş  sau  la  telefon  0269/803866  ( resurse umane) .
 
  
Director executiv DAS
 Conea Mihaela

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut